projekt /

kommen - gehen - bleiben // priti - oditi - ostati

theaterprojekt / gledališki projekt

2. 3. 4. 7. & 8. Oktober 2020 – 19:30

Pfarrsaal St. Jakob i. R. / Farovž Šentjakob v Rožu

Das Theaterstück beschäftigt sich mit der Suche nach einem Platz im Universum. Heimweh, tujina, Fernweh, domotožje, Sehnsucht und hrepenenje werden zum Zentrum der Geschichte. Im Fokus stehen die Gebliebenen, die Angekommenen, die Weggegangenen, die Zurückwollenden, …

Eine Textcollage aus Interviews mit Künstlerinnen, die entweder von Kärnten emigriert oder nach Kärnten gezogen sind.

Es spielen/igrajo: Lena Kalisch, Jana Thomaschütz, Lara Vouk

Regie/režija: Mira Stadler

Text/tekst: Alina Zeichen

Bühne/scenografija: Andrej Rutar

Kostüme/kostum: Valentina Mercedes Obergantschnig

Komposition/kompozicija: Nikolaj Efendi

Predstava se ukvarja s iskanjem prostora v vesolju. Domotožje, tujina, hrepenenje postanejo središče zgodbe. V fokusu so tisti, ki so ostali, ki so se doselili ali odselili in tudi tisti, ki se želijo vrniti …

Besedni kolaž iz intervjujev z umetnicami, ki so se izselile iz Koroške ali se preselile na Koroško.

Reservierungen/rezervacije: + 43 660 622 50 72

V letu 2020 koroški plebiscit obeležuje svojo 100. obletnico. Vse od takrat se na avstrijskem Koroškem zastavlja vprašanje glede meja in njihove politične uveljavitve. Omeniti velja, da so meje, enako kot pojem domovine, nekaj globoko osebnega, zato jih je treba obvezno presojati iz različnih zornih kotov. Oba pojma – tako meja/Grenze kot tudi domovina/Heimat – je mogoče opredeliti tako z jezikovnega, sociološkega, družbenega, spolnega, kulturnega, etničnega kot tudi z geografskega vidika; lahko ju orišemo, zaznamujemo in fizično potegnemo črto. Oba pojma je mogoče tudi znanstveno razlagati in opisati, vendar navkljub vsem poskusom prav vsak posameznik lahko zagovarja svojo lastno, osebno in notranjo zaznavanje teh dveh pojmov. Pogosto se ju ne da ukalupiti ali povsem zajeti z besedami, saj je njuno dojemanje očem nevidno in obstaja v podzavesti, bolj kot ne občutek, ki je pogosto samo slutnja. Lastna identiteta in s tem povezano iskanje svojega prostora pod soncem, v »domovini/Heimat«, stopita v središče zgodbe tega gledališkega projekta. Pri tem so v ospredju ženske: tiste, ki so ostale; tiste, ki so se na novo priselile, ki so odšle, a so si želele priti nazaj itd.… Z uporabo različnih gledaliških sredstev, intervjujev, pogovorov ali besedilnih vrst se bo razvil večer, ki bo občinstvo popeljal skozi sfere domotožja, dojemanja tujine in hrepenenja, pri tem pa odprl številna nova vprašanja, vendar bo le na nekatera od njih tudi odgovoril

Im Jahr 2020 jährt sich die Volksabstimmung in Kärnten zum 100sten Mal. Seit damals stellt sich die Frage nach Grenzen und deren politischer Etablierung in Kärnten/Koroška. Dabei sind Grenzen, ebenso wie der Heimatbegriff, etwas zutiefst Persönliches und müssen, können, sollen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Beide Begriffe – sowohl Grenze/meja als auch Heimat/domovina – können sprachlich, soziologisch, gesellschaftlich, geschlechtlich, kulturell, ethnisch oder geographisch definiert, skizziert, abgesteckt und gezogen werden. Sie können wissenschaftlich gedeutet und beschrieben werden, und trotzdem hat jeder Mensch seine eigene, persönliche, innere Definition. Sie kann oft nicht in Modelle oder Wörter gefasst werden, da sie unterbewusst und nicht sichtbar existiert, sondern ein Gefühl ist, oft nicht viel mehr als eine Ahnung. Die eigene Identität und damit verbunden die Suche nach einem Platz im großen Universum, in der „Heimat/domovina“, werden zum Zentrum der Geschichte dieses Theaterprojekts. Dabei stehen Frauen im Fokus: die Gebliebenen, die Angekommenen, die Weggegangenen, die Zurück-Wollenden, … Mithilfe von verschiedenen theatralen Mitteln, Interviews, Gesprächen oder Textsorten wird ein Abend entwickelt, der das Publikum in Sphären von Heimweh, tujina, Fernweh, domotožje, Heimatlosigkeit, hrepenenje etc. führt und mit einigen Antworten und vielen neuen Fragen hinterlässt.